Szczytno, dnia 29 sirpnia 2022 r.

Szczegóły w załączniku pod linkiem: Komunikat PPIS w Szczytnie.