Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o. zaprasza do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta znajdującego się pod adresem:

https://ebok.zgkswietajno.pl

Pod wyżej wymienionym adresem po dokonaniu rejestracji można sprawdzić stan swojego konta oraz dokonać płatności należności.