RPO inform. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Świętajno