UWAGA!!!
Informujemy, że odbiór odpadów: biozielonych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz popiołu odbywa się WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.


Informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbiera stałe odpady komunalne od mieszkańców Gminy Świętajno.

Harmonogram wywozu w 2024 r. (wszystkie rejony)


Godziny otwarcia PSZOK

PSZOK w Świętajnie przy Oczyszczalni Ścieków w Świętajnie ul. Grunwaldzka będzie czynny 2 dni w tygodniu:

  • wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00
  • soboty w godzinach od 10:00 do 14:00.

PSZOK w Spychowie przy Oczyszczalni Ścieków w Spychowie będzie nieczynny od dnia 01.01.2020 r. Odpady komunalne należy dostarczać do PSZOKu w Świętajnie.


Regulamin korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Regulamin PSZOK z 14.04.2022 r.


Zasady dotyczące zbiórki odpadów w 2024 r.

1. Telefonicznych zgłoszeń należy dokonywać w tygodniu poprzedzającym zbiórkę odpadów pod nr tel.: 89 622 60 15
lub 664 979 840.

2. Odpady biodegradowalne są odbierane z podziałem na kuchenne i zielone w osobnych terminach wywozowych
po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu:
- odpady zielone (trawa, drobne gałęzie drzew i krzewów, liście) odbierane są w brązowym worku zgodnie
z harmonogramem zbiórki komunalnych odpadów segregowanych,
- odpady kuchenne (resztki jedzenia, owoce, warzywa, skorupki jaj, fusy) odbierane są w brązowym worku zgodnie
z harmonogramem zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych.
Osoby, które zadeklarowały kompostowanie nie mogą oddawać odpadów biodegradowalnych !!!

3. Odpady objęte limitem:

RODZAJ ODPADÓW Obowiązujący limit roczny
dla gospodarstwa domowego
Stawka za odpady ponadlimitowe
OPONY: rowerowe, motorowerowe,
motocyklowe
4 sztuki  3,00 zł/ sztuka
OPONY: samochodowe
z samochodów osobowych
 5,00 zł/ sztuka
ODPADY WIELKOGABARYTOWE  5 m³  100,00 zł/ m³
ODPADY BIODEGRADOWALNE  20 worków (120l)  40,00 zł/ worek
GRUZ: czysty,
niezanieczyszczony innymi odpadami
 1 m³  150,00 zł/ m³
ODPADY BUDOWLANE  3 m³  500,00 zł/ m³

 4. PSZOK w Świętajnie przy Oczyszczalni Ścieków w Świętajnie ul. Grunwaldzka 67 będzie czynny 2 dni w tygodniu:
wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz soboty w godzinach od 10:00 do 14:00.

W PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) materiały budowlane zawierające azbest, eternit, papę, ondulinę, smołę etc., sprzęt budowlany i urządzenia przemysłowe,
3) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
4) opony z samochodów ciężarowych, opony rolnicze,
5) odpady z działalności rolniczej nie stanowiące odpadów komunalnych,
6) wszystkie odpady (budowlane, przemysłowe) wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe.

Osoby przekazujące odpady do PSZOK zobowiązane są do przedłożenia pracownikowi obsługi dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania właściciela nieruchomości, z której pochodzi odpad, a w sytuacji kiedy odpad dostarczany jest przez inną osobę, dostarczający zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia dotyczącego pochodzenia odpadu.

Zgłoszenie do odbioru odpadów oraz ewentualne problemy z odbiorem należy niezwłocznie zgłaszać
do biura ZGK w Świętajnie Sp. z o.o. czynnego w dni robocze w godz. 7:15 - 15:15, nr tel. 89 622 60 15, 664 979 840. 

 


Jak segregować odpady?

segregacja krok po kroku  

segregacja krok po kroku język ukraiński

 segregacja krok po kroku


Wszelkie informacje na temat sposobu oraz terminów składania deklaracji, jak i uiszczania opłat dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świętajno www.swietajno.ug.gov.pl