UWAGA!!!
Informujemy, że od 2023 r. odbiór odpadów: biozielonych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz popiołu odbywa się WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.


Informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbiera stałe odpady komunalne od mieszkańców Gminy Świętajno.

Harmonogram wywozu w 2023 r. (wszystkie rejony)


Godziny otwarcia PSZOK

PSZOK w Świętajnie przy Oczyszczalni Ścieków w Świętajnie ul. Grunwaldzka będzie czynny 2 dni w tygodniu:

  • wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00
  • soboty w godzinach od 10:00 do 14:00.

PSZOK w Spychowie przy Oczyszczalni Ścieków w Spychowie będzie nieczynny od dnia 01.01.2020 r. Odpady komunalne należy dostarczać do PSZOKu w Świętajnie.


Regulamin korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Regulamin PSZOK z 14.04.2022 r.


Zasady dotyczące zbiórki odpadów w 2022 r.

zasady zbiorki 2022


Jak segregować odpady?

segregacja krok po kroku  

segregacja krok po kroku język ukraiński

 segregacja krok po kroku


Wszelkie informacje na temat sposobu oraz terminów składania deklaracji, jak i uiszczania opłat dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świętajno www.swietajno.ug.gov.pl