Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BS Szczytno O/Świętajno
Nr konta do wszystkich opłat: 50 8838 1028 2005 0203 7804 0001

Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15

  • przyjmowanie podań,
  • zgłaszanie awarii,
  • przyjmowanie informacji dotyczących rozliczeń rachunków (woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie),
  • wydawanie zaświadczeń.

 

W związku z przekształceniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie w Spółkę z o.o. informujmy, że na mocy art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej z dniem 01. 09. 2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Spółka z o.o. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów łączących Państwa z ZGKiM w Świętajnie.

UWAGA!!!
Informujemy, że odbiór odpadów: biozielonych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz popiołu odbywa się WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.