Wysokość opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków pobieranych od usługobiorców w okresie 01.05.2022 r. - 30.04.2023 r.

 

Rodzaj cen i stawek opłat Cena netto Cena brutto
woda (zł/m3) 2,45 2,65
ścieki (zł/m3) 7,55 8,15
opłata abonamentowa (zł/m-c) 2,90 3,13

 

Zlecenia